Przedszkole Miejskie Nr 3
Szanowni Państwo zachęcamy do odwiedzania zakładki aktualności, ponieważ znajdą tam Państwo wszystkie bieżące wiadomości dotyczące tego co dzieje się w naszym przedszkolu :)

Koncepcja przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 


„DZIAŁAM, CHCĘ, POTRAFIĘ !”

 

 

WSPOMAGAMY UMIEJĘTNOŚCI I ODKRYWAMY TALENTY

 

„ Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego

 metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada.”

 

Stanisław Staszic

 

  

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 356)
 • Statut Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mińsku Mazowieckim
 

Kierunki pracy:

 • „To potrafię i to lubię” – wspomaganie i rozwijanie różnorodnych umiejętności dzieci, odkrywanie talentów.
 • „Mały badacz i odkrywca” – rozwijanie twórczych postaw dziecka.

 

Cele pracy:

 • Wspomaganie umiejętności, odkrywanie mocnych stron ich funkcjonowania i wspieranie rozwoju każdego dziecka;
 • Wspomaganie prawidłowego przebiegu procesów wychowawczo – dydaktycznych, tworzenie warunków do kreatywnego rozwoju dziecka na rożnych płaszczyznach jego aktywności.
 • Doskonalenie efektów pracy przedszkola, zapewnienie wysokiego poziomu pracy wychowawczo – opiekuńczej placówki.
 • Określenie celów i kierunków działań akceptowanych przez nauczycieli i rodziców, efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

 

Nasze działania w ramach realizacji koncepcji:

 • Wspieranie każdego dziecka w codziennych zajęciach, pomoc w wykonywaniu zadań, wspomaganie i rozwijanie posiadanych umiejętności.
 • Dostrzeganie i doskonalenie mocnych stron funkcjonowania dzieci.
 • Współpraca z domem rodzinnym w celu ujednolicenia działań.
 • Promocja- prezentacja wytworów dziecięcych, wystawy w kącikach dla rodziców i w salach zajęć, na stronie internetowej i w kronice przedszkola.
 • Systematyczne stosowanie systemu motywacyjnego poprzez pochwały, nagrody i dyplomy za wkład pracy i zaangażowanie dzieci.
 • Udział dzieci w konkursach, przeglądach i zawodach organizowanych w przedszkolu i w środowisku lokalnym.
 • Wdrażanie innych działań eksponujących umiejętności dzieci.