Przedszkole Miejskie Nr 3
Szanowni Państwo zachęcamy do odwiedzania zakładki aktualności, ponieważ znajdą tam Państwo wszystkie bieżące wiadomości dotyczące tego co dzieje się w naszym przedszkolu :)

Ramowy rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia (3, 4-latki)

6. 30-7. 30 – Schodzenie się dzieci. Zabawy integracyjne w grupie dyżurującej.

7. 30-8. 00 – Zabawy dowolne dzieci w sali

8. 00 – 8. 30 - Ćwiczenia poranne, zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania.

8. 30- 9. 00 - Śniadanie. Wspomaganie dzieci w czynnościach samoobsługowych i higienicznych.

9. 00-9. 30 – Przygotowanie do zajęć, zajęcia programowe. Prace porządkowe po zakończeniu zajęć.

9. 30-11. 30 – Swobodna zabawa dzieci, zabawy ruchowe na powietrzu, pobyt w ogrodzie, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze. Przygotowanie do obiadu.

11. 30-12. 30 – Obiad. Wspomaganie dzieci w czynnościach samoobsługowych i higienicznych.

12. 30-14. 30 – Poobiedni odpoczynek, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej, czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14. 30-15. 00 – Podwieczorek. Wspomaganie dzieci w czynnościach samoobsługowych i higienicznych. 

15. 00-16. 30- Zajęcia dodatkowe, zabawy ruchowe, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, praca indywidualna, swobodna zabawa dzieci.

16. 30-17. 30- Zabawy dowolnie wybrane przez dzieci w grupie dyżurującej, rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia ( 5-latki )

6. 30-7. 30 – Schodzenie się dzieci. Zabawy integracyjne w grupie dyżurującej.

7. 30-8. 00 – Zabawy dowolne dzieci w sali.

8. 00 – 8. 30 - Ćwiczenia poranne, zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania.

8. 30- 9. 00 - Śniadanie. Wspomaganie dzieci w czynnościach samoobsługowych i higienicznych.

9. 00-10. 30 – Przygotowanie do zajęć, zajęcia programowe. Prace porządkowe po zakończeniu zajęć.

10. 30-11. 30 – Swobodna zabawa dzieci, zabawy ruchowe na powietrzu, pobyt w ogrodzie, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze. Przygotowanie do obiadu.

11. 30-12. 30 – Obiad. Wspomaganie dzieci w czynnościach samoobsługowych i higienicznych.

12. 30-13. 00 – Poobiedni odpoczynek, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

13. 00 – 14. 30 – Dowolne zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorku.

14. 30-15. 00 – Podwieczorek. Wspomaganie dzieci w czynnościach samoobsługowych i higienicznych. 

15. 00-16. 30- Zajęcia dodatkowe, zabawy ruchowe, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, praca indywidualna, swobodna zabawa dzieci.

16. 30-17. 30- Zabawy integracyjne w grupie dyżurującej, rozchodzenie się dzieci.