Przedszkole Miejskie Nr 3
Szanowni Państwo zachęcamy do odwiedzania zakładki aktualności, ponieważ znajdą tam Państwo wszystkie bieżące wiadomości dotyczące tego co dzieje się w naszym przedszkolu :)

Nasza oferta

Zapewniamy

 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka
 • nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi
 • opiekę specjalistyczna (logopeda)
 • życzliwą i miłą atmosferę

Dzieciom

 • ładne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw, duży i bezpieczny ogród
 • smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia
 • interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy
 • liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi
 • udział dzieci w konkursach, przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne
 • dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole

Rodzicom

 • możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzec dzieci i placówki
 • bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka
 • pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych
 • zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców

Co jest dla nas ważne?

 • dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych
 • rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą
 • wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek
 •  dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzeganie ich
 • wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową
 • rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania
 • kształtujemy podstawowe powinności moralną
 • dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia
 • kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych
 • kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną
 • tworzymy warunki do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
 • ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych
 • kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej
 • tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej

Uroczystości przedszkolne

 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Andrzejkowe wróżby
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Wspólne kolędowanie  – „Jasełka”
 • Bal Karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Powitanie Wiosny
 • Święto Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka
 • Pożegnanie Przedszkola

Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu:

 • podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • program antynikotynowy „Czyste powietrze wokół nas”. Program realizowany we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną
 • miesięczne plany pracy poszczególnych grup
 • program własny adaptacyjny "Będę przedszkolakiem"
 • ogólnopolski program edukacji zdrowotnej "Mamo Tato wolę wodę"
 • ogólnopolski program edukacji zdrowotnej "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy"
 • programy zdrowotne:  "Pastusowi przyjaciele - Akademia Aquafresh", "Kubusiowi przyjaciele:
 • innowacje pedagogiczne
 • projekty edukacyjne