Przedszkole Miejskie Nr 3
Szanowni Państwo zachęcamy do odwiedzania zakładki aktualności, ponieważ znajdą tam Państwo wszystkie bieżące wiadomości dotyczące tego co dzieje się w naszym przedszkolu :)

Nasza oferta

Przedszkole Miejskie Nr 3 mieści się w centrum miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 10.  Rozpoczęło swoją działalność w styczniu 1960 r, w 2010 roku obchodziło 50 – lecie swojej działalności. Placówka mieści się w wolnostojącym, piętrowym budynku otoczonym dużym placem zabaw wyposażonym w sprzęt sportowo-rekreacyjny, który w pełni zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci oraz zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Przedszkole posiada 5 oddziałów, do których przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Jest też systematycznie unowocześniane, przeprowadzono liczne prace remontowe, w wyniku których zyskało na estetycznym wyglądzie, jest wesołe i kolorowe, przyjazne dzieciom. Posiada duży taras, który jest doskonałym miejscem do organizacji dziecięcych imprez okolicznościowych. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wykonano termomodernizację budynku, który  m. in. zyskał na estetycznym wyglądzie. Sale są przestronne, słoneczne, a urządzenie wnętrz jest funkcjonalne i spełnia warunki do miłej i bezpiecznej zabawy.

Atutem przedszkola jest duża sala zabaw ruchowych, która wykorzystywana jest podczas koncertów, teatrzyków oraz  do prowadzenia zajęć rytmiki oraz zajęć dodatkowych, uroczystości, zebrań i spotkań. Znajduje się tam  nowoczesne nagłośnienie, pianino, komputer i sprzęt RTV.

Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Realizowane są różnorodne programy, m. in.:

 • program antynikotynowy „Czyste powietrze wokół nas”. Program realizowany we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną
 • program adaptacyjny "Będę przedszkolakiem"
 • ogólnopolski program edukacji zdrowotnej "Mamo ,Tato wolę wodę"
 • ogólnopolski program edukacji zdrowotnej "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy"
 • ogólnopolski program edukacji zdrowotnej:  " Pastusowi przyjaciele - Akademia Aquafresh"

Opracowujemy i wdrażamy innowacje i projekty edukacyjne m. in. :

 • innowację pedagogiczną „Mali aktorzy”
 • projekt edukacyjny „ Ksiązka i my”
 • projekt edukacyjny „Gimnastyka dla smyka”
 • projekt edukacyjny „Bezpieczne dziecko w mediach”

Zapewniamy

 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka
 • nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi
 • opiekę specjalistyczną (logopeda)
 • życzliwą i miłą atmosferę
 • ładne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw, duży i bezpieczny ogród
 • smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia
 • interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy
 • liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi
 • udział dzieci w konkursach, przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne
 • dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców umożliwiamy:

 • współdecydowanie o sprawach przedszkola
 • podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki
 • bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka
 • pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych
 • zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców

Co jest dla nas ważne?

 • dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych
 • rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą
 • wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek
 •  dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzeganie ich
 • wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową
 • rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania
 • kształtujemy podstawowe powinności moralną
 • dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia
 • kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych
 • kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną
 • tworzymy warunki do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
 • ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych
 • kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej
 • tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej

 Systematycznie wzbogacamy kalendarz imprez i wydarzeń przedszkolnych. Znajdują się w nim różnorodne uroczystości:

 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Wspólne kolędowanie  – „Jasełka”
 • Bal Karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Powitanie Wiosny
 • Święto Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka
 • Pożegnanie Przedszkola – festyn

Przygotowujemy smaczne posiłki . Jesteśmy otwarci na potrzeby żywieniowe wszystkich dzieci.

Współpracujemy z wieloma agencjami teatralnymi, dzięki którym dzieci oglądają przedstawienia, uczestniczą w warsztatach i  zabawach tematycznych . Współpracujemy z różnorodnymi instytucjami na terenie miasta, przedszkolami i szkołami. W celu uwrażliwienia dzieci na potrzeby środowiska bierzemy udział m. in w akcjach „Góra  grosza”, „Zbiórka makulatury”, „Zbiórka baterii”, „Zbiórka książek dla oddziału dziecięcego szpitala”, „Zbiórka nakrętek”, „Zbiórka rzeczy potrzebnych dla schroniska w Celestynowie” .

Wszyscy pracownicy przedszkola systematycznie doskonała swój warsztat pracy oraz swoje umiejętności zawodowe, uczestniczą w kursach i szkoleniach dotyczących szczególnie bezpieczeństwa, zdrowego żywienia oraz podnoszenia swoich umiejętności zawodowych. Cały personel cechuje serdeczny i podmiotowy stosunek do dzieci i rodziców. Dzięki naszym działaniom, współpracy z różnymi instytucjami, bogatej bazie i ofercie jesteśmy dobrze przygotowani do pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi.