Szanowni Państwo zachęcamy do odwiedzania zakładki aktualności, ponieważ znajdą tam Państwo wszystkie bieżące wiadomości dotyczące tego co dzieje się w naszym przedszkolu :)

Losy absolwentów

Przedszkole zbiera informacje o losach absolwentów poprzez współpracę ze szkołami podstawowymi (informacje zebrane od nauczycieli szkół). W roku szkolnym 2012/2013 w ramach prowadzonej ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono badanie ankietowe wśród nauczycieli szkół dotyczące badania losów absolwentów. Wyniki znajdują się w dokumentacji przedszkola – raport z ewaluacji. Nauczyciele 5 i 6 latków organizują wycieczki do szkół podstawowych podczas których rozmawiają z dyrekcja i nauczycielami szkół o losach naszych absolwentów – potwierdzenia znajdują się w sprawozdaniach pracy grupy. Również rodzice absolwentów, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola udzielają  nauczycielom informacji  o losach absolwentów. Absolwenci uczestniczą w festynach i uroczystościach w naszym przedszkolu oraz odwiedzają wychowawców, wpisują się również do księgi pamiątkowej przedszkola. W naszej placówce gromadzone są informacje na temat osiąganych sukcesów przez absolwentów, a dokumentacja znajduje się w „Teczce osiągnięć absolwentów”. W gablocie w szatani przedszkolnej zgromadzone są puchary i medale absolwentów świadczące o ich osiągnięciach. Przedszkole posiada również „Księgę absolwentów”.

Przedszkole ma wieloletnią tradycję i jest przyjazne dla dzieci i rodziców. W 2010 roku obchodziliśmy jubileusz 50-lecia przedszkola. Z tej okazji zapoznano gości z przygotowaną prezentacją multimedialną "Przedszkole dawniej i dziś" przedstawiającą historię i zmiany jakie następowały w przedszkolu ( absolwenci mogli odnaleźć się na prezentowanych zdjęciach). W spotkaniu uczestniczyli absolwenci i partnerzy przedszkola. Uroczystość uświetnił koncert gry na pianinie absolwenta naszego przedszkola- Adama Szlendy. Gościliśmy wówczas panią Małgorzatę Gutowską współczesną pisarkę, panią Renatę Bakułę - dyrektora Szkoły Saleziańskiej. Obie panie są absolwentkami naszego przedszkola. Pani Małgorzata Rabsztyn w imieniu rodziców absolwentów złożyła podziękowania pani dyrektor  za opiekę i wychowanie dzieci. W dokumentacji przedszkola tj. w kronice, sprawozdaniach i artykułach w gazecie „Co słychać” znajdują się zapisy świadczące o organizacji jubileuszu. Losy absolwentów śledzimy również w prasie lokalnej, w ostatnim czasie ukazały się w MIM-ie, i  „Dzwonie” artykuły, w których  prezentowane są osiągnięcia naszych absolwentów: Kacpra Andrzejewskiego, Nikoli Lulko, Tymona Szerszenowicza, Daniela Marczaka, Michała Stradczuka, rodzeństwa Miłosza i Mari Zaborowskich oraz Łukasza i Mateusza Zgódka, Jakuba Hamerskiego czy Oliwi Lulko. Utrzymujemy kontakt z naszymi absolwentami m. in. p. Jackiem Cudnym i p. Jakubem Banasiakiem, którzy są pracownikami MOSiRu. W naszej placówce zatrudniona jest nauczycielka Aneta Andrzejewska, która również jest nasza absolwentką. Absolwenci z naszego przedszkola chętnie wracają do naszej placówki na praktyki pedagogiczne. Informacje dotyczące losów absolwentów znajdują się również na stronie internetowej przedszkola. Na wniosek Rady Pedagogicznej na stronie internetowej przedszkola zostanie umieszczona zakładka umożliwiająca absolwentom dokonywanie samodzielnych wpisów dotyczących wspomnień przedszkolnych oraz ich bieżących osiągnięć.

 


NASI  ABSOLWENCI