Szanowni Państwo zachęcamy do odwiedzania zakładki aktualności, ponieważ znajdą tam Państwo wszystkie bieżące wiadomości dotyczące tego co dzieje się w naszym przedszkolu :)

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia 3-latki 

Lp.

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

Realizacja podstawy programowej

1.

630 - 730

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w kącikach tematycznych.

 

2.

730 - 830

Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi

        20 min OP

3.

830 - 930

Ćwiczenia poranne, zabawa ruchowa

 

Przygotowanie do śniadania, śniadanie (czynności samoobsługowe, mycie zębów). Pełnienie dziecięcych dyżurów

        20 min D

 

        40 min OP

4.

930 - 1030

Zabawy dowolne dzieci

        60 min ZD

 

5.

1030 - 1130

Zajęcia programowe.

 

Zabawy ruchowe na powietrzu, pobyt w ogrodzie, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze

 

        20 min D

 

        40 min OG

6.

1130 - 1230

Powrót do przedszkola (czynności samoobsługowe w szatni – ubieranie i rozbieranie)

Przygotowanie do obiadu, obiad. Czynności samoobsługowe – pełnienie dziecięcych dyżurów

        20 min OP

        40 min OP

 

7.

1230 - 1330

Poobiedni odpoczynek (czynności samoobsługowe – rozbieranie)

 

 

8.

1330 - 1430

Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, dziecięcych piosenek, relaks przy muzyce. (Czynności samoobsługowe – ubieranie).

 

 

9.

1430 - 1530

Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, czynności samoobsługowe, pełnienie dziecięcych dyżurów. Zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne dzieci.

 

 

10.

1530 - 1630

Zabawy ruchowe, pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

 

 

11.

1630 – 1700

Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne

 

 

 

  D –  najwyżej 1/5 zajęcia dydaktyczne

ZD – zabawa dowolna 1/5

OP – czynności samoobsługowe i opiekuńcze 2/5

OG – pobyt w na powietrzu1/5, dzieci młodsze ¼


Ramowy rozkład dnia 4-latki 

Lp.

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

Realizacja podstawy programowej

1.

630 - 730

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w kącikach tematycznych.

 

2.

730 - 830

Zabawy dowolne dzieci

 

60 min ZD

3.

830 - 930

Ćwiczenia poranne, zabawa ruchowa

 

Przygotowanie do śniadania, śniadanie (czynności samoobsługowe, mycie zębów). Pełnienie dziecięcych dyżurów

 

20 min D

 

40 min OP

4.

930 - 1030

Zajęcia programowe

 

Prace porządkowe po zakończeniu zajęć

40 min D

 

20 min OP

 

5.

1030 - 1130

Zabawy ruchowe na powietrzu, pobyt w ogrodzie, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze.

 

Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie i rozbieranie)

 

40 min OG

 

  

20 min OP

 

6.

1130 - 1230

Przygotowanie do obiadu, obiad. Czynności samoobsługowe – pełnienie dziecięcych dyżurów

 

40 min OP

 

7.

1230 - 1330

Poobiedni odpoczynek, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, wspólna śpiewanie dziecięcych piosenek.

 

 

8.

1330 - 1430

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

 

 

9.

1430 - 1530

Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, czynności samoobsługowe, pełnienie dziecięcych dyżurów. Zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne dzieci.

 

 

10.

1530 - 1630

Zajęcia dodatkowe, zabawy ruchowe, pobyt w ogrodzie przedszkolnym

 

 

11.

1630 – 1700

Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne

 

 

 

  D –  zajęcia dydaktyczne 1/5

ZD – zabawa dowolna 1/5

OP – czynności samoobsługowe i opiekuńcze 2/5

OG – pobyt w na powietrzu1/5, dzieci młodsze ¼

 

Ramowy rozkład dnia 5-latki i 6-latki 

Lp.

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

Realizacja podstawy programowej

1.

630 - 730

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w kącikach tematycznych.

 

 

2.

730 - 830

Zabawy dowolne dzieci

 

60 min ZD

3.

830 - 930

Ćwiczenia poranne, zabawa ruchowa

Przygotowanie do śniadania, śniadanie (czynności samoobsługowe, mycie zębów). Pełnienie dziecięcych dyżurów

 

20 min D

 40 min OP

4.

930 - 1030

Zajęcia programowe

 Prace porządkowe po zakończeniu zajęć

40 min D

 20 min OP

 

5.

1030 - 1130

Zabawy ruchowe na powietrzu, pobyt 
w ogrodzie, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze.

40 min OG

   

6.

1130 - 1230

Powrót do przedszkola (czynności samoobsługowe w szatni – ubieranie 
i rozbieranie)

Przygotowanie do obiadu, obiad. Czynności samoobsługowe – pełnienie dziecięcych dyżurów

 

20 min OP

  

40 min OP

 

7.

1230 - 1330

Poobiedni odpoczynek, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, wspólna śpiewanie dziecięcych piosenek.

 

 

8.

1330 - 1430

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

 

 

9.

1430 - 1530

Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, czynności samoobsługowe, pełnienie dziecięcych dyżurów. Zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne dzieci.

 

 

10.

1530 - 1630

Zajęcia dodatkowe, zabawy ruchowe, pobyt 
w ogrodzie przedszkolnym

 

 

11.

1630 – 1700

Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne

 

 

 

  D – zajęcia dydaktyczne 1/5

ZD – zabawa dowolna 1/5

OP – czynności samoobsługowe i opiekuńcze 2/5

OG – pobyt w na powietrzu1/5, dzieci młodsze ¼